Daarom zijn wij een goede school

Op montessorischool Rhenen leren kinderen zelfstandig leren en gedegen te werken aan vakken zoals taal en rekenen. Daarnaast is er veel aandacht voor het ontwikkelen van eigentijdse vaardigheden zoals samenwerken, talentontwikkeling, onderzoekend leren, het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en media wijsheid.

Door de jaren heen worden kinderen op een vanzelfsprekende manier bewust van hun eigen werkhouding.  Leerkrachten reflecteren met kinderen en hebben regelmatig leergesprekken. Kinderen leren zichzelf en de ander kennen. Ze leren zich te verhouden tot wie ze zijn en hoe ze met zichzelf, het schoolwerk en de omgeving om kunnen gaan. Dat geeft een basis waarmee kinderen vol vertrouwen de toekomst in kunnen.