Zo werken wij 

Als je ’s ochtends rondloopt in montessorischool Rhenen zal je opvallen dat er een vanzelfsprekende rust heerst: het is de periode waarin kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Op maandag plannen midden- en bovenbouwers de weektaak in op hun planners. Kinderen volgen een eigen leerroute op maat. Leerkrachten hebben oog voor kinderen: ze helpen, laten, reflecteren, prikkelen en dagen uit.

VierKeerWijzer

In de middag werken kinderen vaak samen in de centrale hal of in hun eigen klas. Vanuit het wereldoriëntatiemodel VierKeerWijzer wordt aandacht besteed aan natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. Het werken vanuit (eigen) onderzoeksvragen speelt een belangrijke rol.

Een paar keer per jaar presenteren kinderen hun projecten van VierKeerWijzer aan elkaar op een open podium waarbij ook ouders uitgenodigd worden.

Gezonde School

Op maandag hebben alle groepen gymles van een vakleerkracht. Daarnaast wordt er regelmatig aandacht besteed aan pauzesport en neemt de school deel aan sportevenementen in de gemeente Rhenen. Montessorischool Rhenen is een gezonde school op basis van sport en bewegen.

Vreedzame school

Montessorischool Rhenen is ook een Vreedzame School. Dit betekent dat er ieder schooljaar tijd besteed wordt aan het behouden en ontwikkelen van een positief schoolklimaat; hoe gaan kinderen om met zichzelf, de ander en de omgeving?

Bijzonder neutraal onderwijs

Montessorischool Rhenen is een bijzonder neutrale school. Dit betekent dat het onderwijs niet uitgaat van een geestelijke stroming maar dat geestelijke stromingen wel aan bod komen in het onderwijs als zijnde cultuuroverdracht. Wat zijn bijvoorbeeld de achtergronden van diverse jaarfeesten?

Samenwerken

Eigentijds montessorionderwijs maakt het team graag samen met ouders, kinderen en de omgeving in Rhenen. Behalve een oudervereniging en een M.R. heeft de school ook een Kinderraad. Afgevaardigden uit de midden- en bovenbouw denken en doen mee bij het reilen en zeilen in de school.