Zo werken wij 

Als je ’s ochtends rondloopt in Montessorischool Rhenen zal je opvallen dat er een vanzelfsprekende rust heerst: het is de periode waarin kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Op maandag plannen midden- en bovenbouwers de weektaak in op hun planners. Kinderen volgen een eigen leerroute op maat. Leerkrachten hebben oog voor kinderen: ze helpen, laten, reflecteren, prikkelen en dagen uit.

VierKeerWijzer

In de middag werken kinderen vaak samen in de centrale hal of in hun eigen klas. Vanuit het wereldoriëntatiemodel VierKeerWijzer wordt aandacht besteed aan natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. Het werken vanuit (eigen) onderzoeksvragen speelt een belangrijke rol.

Een paar keer per jaar presenteren kinderen hun projecten van VierKeerWijzer aan elkaar op een open podium waarbij ook ouders uitgenodigd worden.

Gezonde School

Onze school is een perfecte plek om over voedsel en gezond en duurzaam leven te leren. Drie keer in de week ontvangen wij vanuit het EU-Schoolfruit een aanvulling op de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Op maandag en donderdag hebben alle groepen gymles van een vakleerkracht vanuit Sportservice. Daarnaast besteden we aandacht aan pauzesport, zijn we een LoosePart school in samenwerking met Jantje Beton en neemt de school deel aan sportevenementen in de gemeente Rhenen. Montessorischool Rhenen draagt met trots het vignet 'Gezonde school' op het thema Sport & Bewegen.

Vreedzame school

Montessorischool Rhenen is een Vreedzame School. Dit betekent dat er wekelijks tijd besteed wordt aan het behouden en ontwikkelen van een positief schoolklimaat; hoe gaan kinderen om met zichzelf, de ander en de omgeving? Groepsvorming krijgt na iedere vakantie meer aandacht in de 'Gouden weken'.

Bijzonder neutraal onderwijs

Bijzonder neutraal betekent dat het onderwijs niet uitgaat van een geestelijke stroming maar dat geestelijke stromingen wel aan bod komen in het onderwijs als zijnde cultuuroverdracht. Montessorischool Rhenen is een bijzonder neutrale school, wij ondersteunen daarmee de diversiteit die onze maatschappij kent en dragen actief burgerschap uit. We zetten zo alle kinderen, met hun verschillen, in hun kracht. 

Samenwerken

Eigentijds montessorionderwijs is bruisend en maakt het team graag samen met ouders en kinderen. We hebben een actieve oudervereniging, een M.R. en de school heeft een Kinderraad. We werken als een team samen met Dreamzzz montessori kinderopvang. Daarnaast is het voor ons van groot belang dat we samen werken met externe partners en collega scholen. Zo delen we de school en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden.