Medezeggenschapsraad 

 

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad, bestaande uit twee teamleden en twee ouders. Bij wet is geregeld op welke punten de geledingen instemmingsrecht dan wel adviesrecht hebben.

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. In voorkomende gevallen kan de MR besluiten dat een deel van de agenda in besloten kring besproken wordt. Informatie over de MR vindt u op het prikbord in de hal bij de hoofdingang en op onze website. Spreekt u ons gerust eens aan. Mailen kan ook via: mr@montessori-rhenen.nl

 

Samenstelling MR   

Voorzitter:  Britt van Setten

Ouderlid: Natasja van Dijk 

Ouderlid: Margriet van Dalen  

Ouder/ GMR: vacature 

Teamlid: Piet Korporaal

Teamlid/GMR: Britt van Setten

 

Voor het bestuur van Monton is de gesprekspartner de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).