Wij staan voor kwalitatief onderwijs. Jouw kind heeft daar recht op. Dit doen wij door:

 • Oprecht aandacht te hebben voor iedereen.
 • Onze werkplek, de school, als waardevol te beschouwen.
 • Elkaar te vertrouwen en dat ook uit te spreken.
 • Respect te hebben voor ieders eigenheid en deskundigheid.
 • Gebruik te maken van kwalitatief goede leermethoden en materialen.
 • De scholing van ons team op peil te houden.
 • Te blijven investeren in ontwikkeling van de zorgstructuur.
 • De betrokkenheid van ouders te waarderen.
 • Oog te hebben voor het algemeen schoolbelang.

Montessorischool Rhenen bereidt kinderen voor op hun toekomst. Zodat zij alles in huis hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. En in het bezit zijn van de juiste kennis en gereedschappen voor het vervolgonderwijs. We hebben voor ons team een scholingstraject opgezet, waarin we vooral inzoomen op het signaleren en observeren van kinderen en het registreren van hun vaardigheden.

Innovatie

Ook het team blijft zelf leren en innoveren. Per slot van rekening is je talent inzetten niet alleen iets voor de kinderen. We hebben binnen de school verschillende experts waar we trots op zijn. Zo is er binnen ons team een: gedragsspecialist, mediacoach, rekenspecialist, speciast slimme kleuters,  ECHA hoogbegaafdheid practitioner en een Montessori expert. 

Kwaliteitsbewaking

Het gaat uiteindelijk om de praktijk. Om de kinderen. Montessorischool Rhenen bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de volgende manieren:

 • Leerkrachten op Montessorischool Rhenen hebben een Montessori-diploma of volgen de scholing hiervoor. De opleiding tot Montessori-leerkracht is een aparte opleiding na de Pabo.

 • De samenwerking in Stichting Monton geeft de school een extra kwaliteitsimpuls. Binnen Stichting Monton zijn Montessori-scholen in Nederland verenigd. Scholen leren van elkaars sterke én zwakke punten. En werken gezamenlijk aan verbetering.

 • Het leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken wij als evaluatie van ons onderwijs. En verantwoording richting de Onderwijsinspectie en ouders.

 • Twee keer per jaar ontvangt het kind een voortgangsverslag. Na aanleiding van dit verslag volgt een gesprek. Ook worden ouders en kinderen uitgenodigd voor algemene voorganggesprekken en informatieavonden. En natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek tussendoor op initatief van de ouder.

 • De Onderwijsinspectie houdt de vinger aan de pols via inspectiebezoeken.

 • De Nederlandse Montessori Vereninging bezoekt iedere twee jaar onze school voor een waarderend audit. Zij letten op de kwaliteit en ontwikkelpunten van onze school.